GÃ¥ till startsidan
Om E-Kraft 20 öre per KWh
Om E-Kraft

Idén bakom E-Kraft väcktes för någon gång under 2007 med en successivt tilltagande insikt i hur elmarknaden fungerar (eller inte fungerar). Efter avregleringen 1996 kostade elen ca 15 öre/kWh. Sedan dess har priserna stigit. Marginalprissättning gör att den dyrast producerade kWh sätter priset för hela elproduktionen. Kraftbolagen skördar gigantiska vinster, varav nästan hälften flödar ut ur landet till utländska ägare. Svenska elkonsumenter dräneras på kapital. Det här är en utveckling som vi inte accepterar. Det är dags att göra något åt det! 

Hösten 2008 bestämde vi oss för att starta upp ett nätverk för företag, med en gemensam målsättning att genom sann Gnosjöanda, samarbeta och börja producera egen el.  Under 2009 utvidgades nätverket och vi blev tillräckligt många för att klara av finansieringen, det går åt stora investeringar för att producera el. Under 2010 undersökte vi möjliga satsningar, genomförde noggranna analyser av risker och möjligheter. Den 2 november 2010 bildade vi ett gemensamt kraftbolag. I juni 2011 köpte vi våra två första kraftanläggningar. Produktionen av el startar i november 2011. Det här är en långsiktig satsning för att säkra elpriset på en låg nivå.  Men det här var bara början.

År 2013 körde vi igång vårt 3 vindkraftverk samtidigt som det påbörjade en ny projektering av två stora vindkraftverk utanför Reftele. Dessa som vid det tillfället var Sveriges största vindkraftverk började producera el 2015. Vi äger 40 % av dessa båda verk. År 2017 genomfördes en framgångsrik gemensam upphandling av solel. Ett antal av nätverkets medlemmar investerade i egna solelanläggningar på den egna fastigheten. Förutom att solenergin är gratis - slipper man nätavgifterna. Det ger god lönsamhet för ägaren. Våren 2022 gjordes en ny upphandling.

Välkommen att bli en i gänget!

 

 

 

Läs mer  

Nuvarande medlemmar;>

Bli medlem

Medlemsansökan>>

E-Kraft Tel. 070-6733022 info@e-kraft.se