Vill du bli medlem i E-Kraft - fyll i dina uppgifter nedan. Eller ladda ner medlemsansökan och skicka till oss.

Du får en faktura på 7 500 kr som är en inträdesavgift (engångsavgift) - det är den enda avgift som du betalar för att vara medlem  i nätverket.

Du förbinder dig inte till något men får ta del av vår information och erbjudande om att producera egen el.

Varmt välkommen som medlem!

 

Företag: Adress:

Postnummer: Ort:

Kontaktperson: Mail:

Telefon: Verksamhet:

Ungefärlig förbrukning i kWh:

Kommentar: